Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 32,950.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 33,540.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 32,100.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 30,180.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 28,620.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 33,410.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 30,910.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 30,920.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,000.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 8,840.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,860.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 28,690.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,860.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 31,090.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 31,110.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,760.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,800.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,980.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,930.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,770.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,990.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,910.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,860.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,860.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,680.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,520.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,930.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,980.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 34,130.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 33,510.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,940.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,960.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,190.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,100.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,260.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,300.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 32,480.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 32,530.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,720.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,710.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,710.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,710.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,930.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,980.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,300.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 34,270.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 33,080.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,210.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 33,450.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,740.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,820.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,210.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 43,160.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,870.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,790.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,890.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,790.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,600.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,600.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,690.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,640.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,710.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,650.00